Windows Process Информация

Windows информационни процеси - Windows Services (Task Manager)
Научете за процесите .EXE и .DLL, които се изпълняват на операционни системи Windows. Как да идентифицираме какво всеки има или дали са вирусни процеси.

Windows Process Информация