Уроци, новини и функции - Microsoft Office Word

Microsoft Word Office е най-модерният текстов редактор за документи, използван и в двете Windows както и на macOS, Android и iOS.