[Express] FWPKCLNT.SYS син екран грешки (BSOD)

На първо място, искаме да споменем, че грешките, причинени от файла FWPKCLNT.SYS, присъстват само в операционните системи на Microsoft. Windows, включително…

Вижте какви програми / приложения се стартират автоматично при стартиране на компютъра (Управление Windows 7 Списък със стартиращи програми - WhatInStartup)

Много програми, на които инсталираме Windows 7, те поставят своите процеси / приложения в стартиране (Windows Стартиращи програми) за...