Уроци, новини и функции - диспечер на задачите

Описание на процесите и услугите Windows, Идентифициране на процеси на грешки, процеси с висока консумация на ресурси на процесора / RAM / HDD и процеси, които са уязвими или са специфични за вируса.