Уроци, новини и функции - мениджър на задачите

Описание на процесите и услугите на Windows. Идентифициране на процеси с грешки, процеси с висока употреба на CPU / RAM / HDD ресурси и уязвими или специфични за вируса процеси.