Как да блокирате достъпа до определени уебсайтове в Windows?

Понякога по различни причини може да се наложи да предотвратим достъпа до някои уебсайтове от компютър или лаптоп. Методът по-долу (domain mapping) е прост и нетрадиционен, чрез който можете да блокирате достъпа до определени уебсайтове, без да използвате защитна стена или антивирусен софтуер.

По този начин можете много лесно да блокирате достъпа до facebook.com, instagram.com или други домейни от компютър с операционна система Windows.

Update: Методът беше описан накратко и тук.

Как работи методът "domain mapping"?

Чрез картографиране на домейн потребителят може промяна на IP адреса на домейн локално на Интернет. Така че при достъп от уеб браузър (Chrome, Safari, Firefox и т.н.), името на домейна ще „маршрутизира“ към IP, зададен от потребителя, вместо действителния IP, на който работи.

Напр. facebook.com е името на домейна. За да съществува уеб страница на име на домейн, това име трябва да се основава на IP адрес, който води до хост сървъра.

Чрез файла "hosts” можете да промените IP адресите на интернет домейни локално. Името на домейна ще доведе до IP адреса, въведен от потребителя във файла “hosts“, вместо да отговаря на истинския IP адрес. По този начин можете да блокирате достъпа до определени уебсайтове или сървъри за игри, които използват имена на домейни в конфигурацията (пример: s1.game-server.tld).

Как да блокирате достъпа до определени уебсайтове в Windows?

За да блокирате достъпа до определени уебсайтове от компютри с Windows, най-простият е локално да дефинирате друг IP адрес на домейна, на който се намира уебсайтът. Както казах по-горе, чрез файла "hosts” дестинацията/маршрутът на интернет домейн може да бъде променен.

Методът е приложим за всички операционни системи: Windows XP – Windows 11.

1. Отворете текстовия редактор Notepad с привилегии administrator.

2. Отидете до файловете на операционната система Windows към файла "hosts".

C:\Windows\System32\Drivers\etc

3. Отворете и редактирайте файла "hosts". Няма разширение.

Файл с хостове в Windows
Файл с хостове в Windows

4. Добавете нови редове, където задавате други IP адреси за домейни (host names), които искате да блокирате.

Как да блокирате достъпа до определени уебсайтове на Windows
домакини в Windows

Например, ако искате да блокирате достъпа до Facebook и Instagram, добавете към файла "hosts” редове по-долу.

127.0.0.1 facebook.com
127.0.0.1 instagram.com
127.0.0.1 fb.com
127.0.0.1 *.facebook.com
127.0.0.1 *.fb.com
127.0.0.1 *.instagram.com

4. Запазете направените промени.

След тази стъпка уебсайтовете, разположени на имената на домейни, за които IP адресът е променен, вече няма да бъдат достъпни от този компютър.

Блокиране на уебсайтове в Windows
Блокиране на уебсайтове в Windows

Ако искате да отмените ограниченията, достатъчно е да редактирате файла отново "hosts" и поставете символа "#” пред всеки ред.

Напълно възможно е след по-важни актуализации на операционната система (Windows Updates), този файл "hosts” да бъде пренаписан или автоматично заменен с оригиналния.

Прост метод за domain mapping чрез който можете да блокирате достъпа до определени уебсайтове, без да използвате защитна стена или антивирусен софтуер.

Като пасиониран по технологии, пиша с удоволствие в StealthSettings.com от 2006 г. Имам обширен опит с операционни системи: macOS, Windows и Linux, както и с програмни езици и платформи за блогове (WordPress) и онлайн магазини (WooCommerce, Magento, PrestaShop).

How to » Windows How-To » Как да блокирате достъпа до определени уебсайтове в Windows?
Оставете коментар