WordPress

Как да нулирате потребителската парола Administrator WordPress, без достъп до имейл или база данни - Reset WordPress Administrator Password

Прост урок, чрез който можете да нулирате паролата на потребителя с ранг на Administrator WordPress ако нямате достъп до базата данни или до администраторския имейл. Reset WordPress Administrator Password.