Поправка Неуспешно зареждане SELinux политика

Fix “Failed to load SELinux Policy” / CentOS / RHEL

В този урок ще научите какво представлява SELinux и как да разрешите грешката „Неуспешно зареждане SELinux Политика“, която се появява на системи...