Начин на работа и съвети - Деактивирайте информацията за местоположението в снимки на iPhone