Инструкции и съвети - функция за автоматично поставяне