Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger - състояния, кожа, невидим детектор, списъци с лични данни, споделяне на списъци, възстановяване на пароли, промяна на паролата.

Y! Messenger