Микро-ху! или съюз срещу Google Search

Преди два дни Microsoft и Yahoo! направи публично достояние, чрез съобщение за пресата, завършването на бизнеса с търсачки почти на ...