От Apple ID Двуфакторна автентификация

ВНИМАНИЕ! Деактивирането на двуфакторната опция за удостоверяване може да постави вашия акаунт Apple на разположение на злонамерени трети страни. …

Apple освободен updateiOS 7.1.1

Ако сте забелязали някакви проблеми с отзивчивостта на клавиатурата на iOS устройството, след като сте го направили updateдо iOS 7.1, след това...