Keyboard Shortcuts в Windows Media Center

ако използвате Windows Media Center, от Vista Home Premium или Vista Ultimate, тези клавишни комбинации биха изпратили...