Начин на употреба и съвети - Деинсталирайте системните приложения без корен