Windows Settings и уроци

Smss.exe (Windows Session Manager vs W32 / Ladex.Worm)

Smss.exe или Windows Мениджърът на сесии е процес, отговорен за управлението на сесиите на потребители, регистрирани в системата (периоди от време...

dwm.exe (Desktop Windows Manager)

dwm.exe или Desktop Windows Мениджърът е системен процес, принадлежащ на Microsoft, включен в последните две операционни системи...

Каква е и каква е ролята rundll32.exe?

Една добра причина за загриженост за много потребители на Windows- се представя от rundll32.exe, или защото не знам какво представлява...