Инструкции и съвети - премахнете връзката между folders