Инструкции и съвети - Windows регистратура

Най- Windows Регистърът е йерархична база данни, която съхранява конфигурацията settings и опции за Microsoft Windows работа systems Той съдържа settings за работа на ниско ниво system компоненти, както и приложенията, работещи на платформата. Ядрото, драйверите на устройства, услугите, SAM, потребителският интерфейс и приложенията на трети страни използват регистъра. Регистърът също така предоставя средства за достъп до броячи за профилиране system производителност.

Добавете контролен панел, редактор на системния регистър, добавяне / премахване на програми, диспечер на устройства и други услуги Windows в менюто My ...

Ако се използва, за да "гъделичкат" системата по различни причини или специфични цели (и тук ...