Как да & Съвети - Windows Registry

Системния регистър на Windows е йерархична базата данни се съхраняват конфигурационните настройки и опции, че на Microsoft Windows операционни системи. Той съдържа настройки за ниско ниво компоненти на операционната система, както и приложения, работещи на платформата. Ядро, драйвери на устройства, услуги, Сам, потребителски интерфейс и приложения на трети лица да се възползват на регистъра. Регистърът осигурява средства за достъп до броячи за изпълнение на система за профилиране.