Windows регистратура

Най- Windows Регистърът е йерархична база данни, която съхранява конфигурацията settings и options на Microsoft Windows работа systems Той съдържа settings за работа на ниско ниво system компоненти, както и приложенията, работещи на платформата. Ядрото, драйверите на устройства, услугите, SAM, потребителският интерфейс и приложенията на трети страни използват регистъра. Регистърът също така предоставя средства за достъп до броячи за профилиране system производителност.

Бутон "Нагоре" горе