Yahoo! Messenger Tabs

tabbed_on.reg – Промяна в регистъра за активиране на раздели на YM! Позволява отваряне на няколко прозореца за разговор в един. …