Начин на работа и съвети - Забележимо

BIOS Beep код - AMI и Phoenix

Когато компютърът е включен или рестартиран за първи път, BIOS изпълнява автоматичен тест за захранване (POST), за да ...