Капкомер.MSWord.Lafool.v

LS060E5.eXE Този файл ще бъде открит от Kaspersky Anti-Virus като Trojan-PSW.Win32.LdPinch.bbg След това файлът ще бъде стартиран за изпълнение Trojan-Dropper.MSWord.Lafool.v …