MDM.exe (Machine Debug Manager)

MDM.exe е компонент на няколко продукта/приложения на Microsoft (сред които посочваме пакета Microsoft Office) и отговаря за разрешаването на грешки, които...