Създаване на архиви и възстановяване на регистрите Windows избирателно с SMARegisTry Backup

Windows Съвети герой 2

Една от най-важните бази данни в Windows са системни регистри, тъй като те съхраняват всички конфигурации, свързани с неговия режим на работа. Поради тази причина се препоръчва да правите редовно архивиране на регистрите, особено преди да правите системни промени или преди да инсталирате определени приложения. ... Прочети повече