пренасочване: Google Page Rank

Онзи ден Google показа новия PR (Page Rank) в края на нов цикъл на индексиране, проверки на сайтове...