Млечните продукти на Enache

The Hummingbird Bird – Enache's Dairy Lyrics: Спомняш ли си, беше вмъкнато, Вървяхме по усукани звезди, Вървяхме естествено до края В неговата млекарница...