install приложения на друго място

Бутон "Нагоре" горе