Как да и съвети - как да преместите папката с приложения