Скриване на бутона на TaskView в Windows 10

Как можем да скрием бутона за търсене Windows 10 Taskbar

Някои актуализации от вашата операционна система Windows 10 (поне версия за техническа визуализация) и бутонът за търсене наличен в...