Начин на употреба и съвети - спестяване на данни за разширения