Сричкопренасяне на текст и раздел на документ в Word 2003

1. Разделяне на срички: По подразбиране дума, която не се побира в текущия ред, автоматично ще бъде предадена на следващия ред (тази функция се нарича Wrap Wrap). За да избегнете това, можете да поискате разделянето на срички в края на реда с опцията Инструменти - Език - Тире, в който диалоговият прозорец Прочети повече