Начин на работа и съвети - Редактиране на период от време за функция Изключване на твърдия диск след функция