Как да преименувате няколко файла (снимки, документи) едновременно - macOS / Windows

[Express] FWPKCLNT.SYS син екран грешки (BSOD)

На първо място, искаме да споменем, че грешките, причинени от файла FWPKCLNT.SYS, присъстват само в операционните системи на Microsoft. Windows, включително…