Как да и съвети - изтеглете разширението на черупката