Начин на работа и съвети - Деактивирайте бързото стартиране