Начин на работа и съвети - Деактивирайте плъзгане и пускане Windows 10 Start Menu