Начин на употреба и съвети - Деактивиране на функциите на Chrome