Начин на употреба Съвети - Деактивирайте Aero Glass автоматично, когато сте на батерията Windows 7