Начин на употреба и съвети - Деактивирайте автоматичното актуализиране