Начин на работа и съвети - Изтриване на историята на използване за Windows 8 приложения