Начин на работа и съвети - Изтриване на лични настройки