Указания и съвети - Изтрийте пароли, съхранени в браузърите