Начин на употреба и съвети - тема на мрачната гъвкавост