Инструкции и съвети - как можем да свързваме между папки на различни дялове