Начин на употреба Съвети - Създайте USB X Drive на инсталатора за стартиране на OS X Yosemite