Как да & Съвети - Създаване на безжична мрежа ad-hoc с помощта на MacBook