Начин на работа и съвети - Копиране / Поставяне по-бързо