Как да & съвети - командния ред

Поръчки DOS / Command Prompt - Windows XP, Windows Vista, Windows и Windows 7 8