Как да & Съвети - Променете местоположението по подразбиране за програмните файлове