Как можем да променим местоположението default за инсталиране на приложения в Windows

Windows Съвети герой 2

При инсталиране на приложения на операционна система Windows, местоположение default да ги инсталирате е в папката Program Files от системния дял (дялът, на който е инсталирана системата Windows). По подразбиране пътят до директорията, в която са инсталирани приложенията, е C: \ Program FileS версии Windows 32-битова и C: \ Program Files ако ... Прочети повече