Съвети как - и песен на Bivouac

Недоумение

Това е съдбата на вола, на възрастния теле, Да остане при портата на новия нител повече! * Птицата Колибри ...