Как да & съвети - не може да се свърже сигурно, защото протоколът SSL е деактивиран